Data publikacji : 2014-12-30

Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów

Teresa MyjakDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów ostatniego roku studiów w publicznej uczelni wyższej. Autorka, oprócz rozważań teoretycznych, podjęła próbę zbadania (za pomocą kwestionariusza ankiety), czy i na ile można, poprzez szeroko rozumiany system edukacji, oddziaływać na postawy przedsiębiorcze młodzieży akademickiej, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Autorkę nurtują także inne pytania, np.: Jak studenci oceniają warunki kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczności akademickiej? Czy studia wyższe wpływają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów? A jeżeli tak, to który sposób bardziej wpływa na kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów, czy np. przekazywane zagadnienia teoretyczne, czy praktyczne? Czy ankietowani studenci należą do jakiejś organizacji studenckiej? Czy studenci biorą aktywny udział w organizowanych przez uczelnię inicjatywach związanych z przedsiębiorczością, np. dniach przedsiębiorczości, kołach zainteresowań, wymianie międzynarodowej studentów, warsztatach kreatywności? Studentów poproszono także o wskazanie właściwych dla nich charakterystyk, np.: czy są (lub nie) osobami kreatywnymi, czy podejmują (lub nie) nowe wyzwania. Ponadto mając na uwadze fakt, iż postawy przedsiębiorcze bezpośrednio przekładają się na działalność gospodarczą, zapytano studentów, czy po ukończeniu studiów planują podjąć konkretną działalność gospodarczą. Uzyskane od studentów opinie pozwolą udzielić odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące postaw przedsiębiorczych. 

 

 

Słowa kluczowe

postawy przedsiębiorcze ; przedsiębiorczość ; studenci ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP