Beata Topij-Stempińska, Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 332.

  • Ewa Dybowska Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2011-06-30