Bronisław Ferdynand Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), Komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss. 199.

  • Joanna Król
Opublikowane
2011-06-30