Data publikacji : 2010-06-30

Edytorial: Od racjonalności do emocjonalności

Wit PasierbekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

poprzednie dwa numery „Horyzontów Wychowania” dotyczyły spraw racjonalności i myślenia. Są to fundamentalne faktory konstytucji człowieka, które pozwalają mu na sensowne życie. Jednakże, jak zauważyliśmy, racjonalność i proces myślenia nie zawsze właściwie są wykorzystywane; co więcej wraz z mocnym zaangażowaniem całej sfery psycho-fizycznej dochodzi nieraz do poważnych zachwiań emocjonalnych, które mają poważny oddźwięk w postawach człowieka. Ale może być inaczej: symbioza racjonalno-uczuciowa, racjonalno-emocjonalna sprawia, iż oddycha się wtedy całym sobą, całym swoim jestestwem. Wtedy to właśnie można mówić o „gustowaniu życia” i jego właściwej jakości. Problem jedynie w tym, by umieć znaleźć ten „złoty środek” współżycia, współtworzenia.

Zamierzeniem Redakcji było, by dokonać owego przejścia „od racjonalności do emocjonalności”, czemu poświęcony jest niniejszy numer czasopisma. Chodzi o to, by z jednej strony człowiek nie tłumił swoich emocji, które stanowią o jego dynamizmie i żywotności, a które czasami mogą go sprowadzić „na manowce”, a z drugiej, by ową sferą emocjonalności w jakiś sposób zarządzał rozum. Bywa też, że uczucia, emocje są nieuświadomione, a jedynie przejawiają swoje istnienie i wtedy o wiele trudniej racjonalnie nad tym zapanować. Naturalnie, trudno znaleźć konkretną, jednoznaczną receptę na takie funkcjonowanie, ale na pewno jest to możliwe.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP