Data publikacji : 2009-12-30

Edytorial: Moc i niemoc myślenia

Wit PasierbekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Zasadniczą funkcją ludzkiego rozumu jest myślenie. Proces myślenia przebiega w mózgu i polega na skojarzeniach, używaniu pamięci, korzystaniu z pewnego zasobu informacji i na tej podstawie konstruowaniu wniosków, które nierzadko mogą się okazać iluzoryczne czy błędne. Z procesem myślenia związana jest także refleksja i dialog. Niektórzy uważają, że miarą myślenia jest inteligencja człowieka. Rozróżniamy też pewne kategorie myślowe, jak: pozytywne i negatywne, twórcze, strategiczne, indukcyjne, dedukcyjne, abstrakcyjne, logiczne i wiele, wiele innych. Kategorie te zależne są od przedmiotu, który „przerabia” rozum w procesie myślenia, jak również ich celowości. Już sam Kartezjusz początkiem XVII wieku w słynnym stwierdzeniu: cogito ergo sum (myślę, więc jestem) przypisuje tej zdolności człowieka funkcję zasadniczą, bowiem ściśle związaną z jego świadomością i bytowością....


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP