Data publikacji : 2009-12-30

Siła moich myśli

Adam WorkowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W artykule bronię tezy, że „moje” myśli nadają moc myśleniu. Nie wszystkie myśli, które przeżywam są moje. „Moje” myśli spełniają dwa warunki: autentyczność i autonomię. „Moje” myśli są autentyczne, bo: 1. są moimi przekonaniami – akceptuję je, nie są dla mnie obce i potrafię je uzasadnić; 2. są dla mnie ważne, przez to, że są związane z duchowym „centrum” jednostki – zbiorem przekonań, które współtworzy moją tożsamość; 3. są przyswojone, dzięki czemu również cudze myśli mogą stać się własne. Ja zachowuje autonomię i dystans wobec „moich” myśli. To pozwala zachować wolność, możliwość weryfikacji myśli i uchronić się przed fanatyzmem. „Moje” myśli nie wydają się mieć dużej siły. Najbardziej skuteczne wydają się myśli fanatyków, którzy bez dyskusji, z siłą taranu, realizują własne idee. Równie skuteczne mogą być myśli oportunistów, którzy nie przywiązują się do żadnej idei, ale sprawnie realizują to, co jest korzystne w danej sytuacji. „Moje” myśli nie są zbyt skuteczne – uwikłane w wewnętrzny dialog, zbyt niepewne. Jednak siła moich myśli nie polega na skuteczności: one wyzwalają z wewnętrznego zafałszowania, pozwalają odkryć prawdziwą naturę świata i nas samych – a ponadto uwalniają nas z niewoli własnych przekonań. Wyzwolenie, jakie niosą „moje” myśli, ma większą siłę niż światowa skuteczność.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP