Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediów

Wacław Branicki

Abstrakt


W pierwszym punkcie omówiono negatywny i pozytywny aspekt indywidualizmu, w drugim wskazano, że indywidualizm często przejawia się jako narcyzm. W trzeciej części zostało przedstawione uzasadnienie tezy mówiącej, że nowe media stanowią dogodne środowisko dla realizacji potrzeb narcystycznych. Jest również prawdopodobne, że media takie przyczyniają się do kształtowania cech narcystycznych u osób, które w realnym życiu pozostają skromne.

Słowa kluczowe


indywidualizm; narcyzm; nowe media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Acton J. (lord), W stronę wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006.

Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2007.

Brenner J., Smith A., 72% of Online Adults are Social Networking Site Users, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Washington 2013.

Buffardi L.E., Campbell W.K., Narcissism and Social Networking Web Sites, „Personality and Social Psychology Bulletin” 2008, nr 34.

Donnellan M.B., Trzesniewski K.H., Robins R.W., An emerging epidemic of narcissism or much ado about nothing?, „Journal of Research in Personality” 2009, nr 43.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2000.

Hampton K.N., Goulet L.S., Rainie L., Purcell K., Social networking sites and our lives: How people’s trust, personal relationships, and civic and political involvement are connected to their use of social networking sites and other technologies, Pew Internet & American Life Project, Washington 2011.

Hampton K.N., Goulet L.S., Marlow C., Rainie L., Why most Facebook users get more than they give, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Washington 2012.

Hayek F., Indywidualizm i porządek społeczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Lenhart A., Madden M., Smith A., Purcell K., Zickuh K., Rainie L., Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites, Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Washington 2011.

Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Lewis C.S., Cztery miłości, Media Rodzina, Poznań 2010.

Maritain J., Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2005.

McCrae R.R., Costa P.T., Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej, WAM, Kraków 2005.

McWilliams N., Diagnoza psychoanalityczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Panek E.T., Nardis Y., Konrath S., Mirror or Megaphone?: How relationships between narcissism and social networking site use differ on Facebook and Twitter, „Computers in Human Behavior” 2013, nr 29.

Płużek Z., Refleksje nad kryzysem własnej tożsamości, „Horyzonty Wychowania” 4 (2003) 2.

Ryan T., Xenos S., Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage, „Computers in Human Behavior” 2011, nr 27.

Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.

Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Twenge J.M., Konrath S., Foster J. D., Campbell W. K., Bushman B.J., Further evidence of an increase in narcissism among college students, „Journal of Personality” 2008, nr 76 (4).

Twenge J.M, Campbell W.K., The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, Simon and Schuster, New York 2009.

Young S.M., Pinsky D., Narcissism and celebrity, „Journal of Research in Personality” 2006, nr 40.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.