Data publikacji : 2013-12-30

Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0

Maria Nowina KonopkaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Jednostka w procesie stawania się oryginalną, myślącą swobodnie, niezależnie, poszukując narzędzi oraz metod do realizacji postawy indywidualistycznej, coraz częściej odnajduje je w wirtualnym świecie. W Internecie głównie młode pokolenie, nazwane tu metaforycznie pokoleniem 2.0, upatruje możliwości nieskrępowanej realizacji zasad wolności, rozwoju, autonomiczności myślenia i postępowania. Internet staje się zatem płaszczyzną artykulacji, eksternalizacji, a wręcz swoistego ekshibicjonizmu jednostkowych przeżyć, doznań i przemyśleń. Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie postaw i dążeń pokolenia 2.0 z przyjętymi przez nie metodami postępowania. Zakłada się bowiem, iż istnieje wyraźna w tym zakresie rozbieżność. Pokolenie 2.0 wychowane w duchu indywidualizmu realizuje przyjęte i akceptowane społecznie cele za pomocą powszechnie przyjętych metod. One jednak – co pokazuje przykład bloga – bardziej wtłaczają w utarte schematy, aniżeli stwarzają możliwość wyjścia poza ich ramy.

Słowa kluczowe

internet ; blog ; indywidualizm ; pokolenie 2.0Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP