Niedostrzegalna obecność Ducha we wszechczasoświecie

  • Tadeusz Sierotowicz Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano oraz IISS “Gandhi” w Merano
Słowa kluczowe: KOSMOLOGIA WSPÓ?CZESNA, ZASADA ANTROPICZNA, MATEMATYCZNO?? PRZYRODY, BO?E DZIA?ANIE W ?WIECIE PRZYRODY, DYSTANS POZNAWCZY, WOLNO?? CZ?OWIEKA

Abstrakt

Przepraszając Czytelnika za konieczne w tym kontekście
uproszczenie, nazwę duchem istnienie albo cechę istnienia, które „mocą wyobraźni projektuje twory, a w dziełach urzeczywistnia
formy świata wypełnionego przez sens”. Tak rozumiany duch może być przyczyną czegoś i swym działaniem porządek, lub może lepiej jeszcze – światło zrozumienia i pojmowalności wprowadzać. Istotnie – „w przeciwieństwie do ciemnej irracjonalności istnienia duch jest władzą jawności”. Jeśli „zakresem” działania tak rozumianego ducha jest wszystko to, co istniało, istnieje i istnieć będzie lub istnieć może (czyli jak będę nazywał: wszechczasoświat), mówić będę o „Duchu”; w przeciwnym razie pozostanę przy słowie „duch”...
Opublikowane
2007-12-31
Dział
Artykuły tematyczne