Data publikacji : 2007-12-31

Niedostrzegalna obecność Ducha we wszechczasoświecie

Tadeusz SierotowiczDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Przepraszając Czytelnika za konieczne w tym kontekście
uproszczenie, nazwę duchem istnienie albo cechę istnienia, które „mocą wyobraźni projektuje twory, a w dziełach urzeczywistnia
formy świata wypełnionego przez sens”. Tak rozumiany duch może być przyczyną czegoś i swym działaniem porządek, lub może lepiej jeszcze – światło zrozumienia i pojmowalności wprowadzać. Istotnie – „w przeciwieństwie do ciemnej irracjonalności istnienia duch jest władzą jawności”. Jeśli „zakresem” działania tak rozumianego ducha jest wszystko to, co istniało, istnieje i istnieć będzie lub istnieć może (czyli jak będę nazywał: wszechczasoświat), mówić będę o „Duchu”; w przeciwnym razie pozostanę przy słowie „duch”...

Słowa kluczowe

KOSMOLOGIA WSPÓŁCZESNA ; ZASADA ANTROPICZNA ; MATEMATYCZNOŚĆ PRZYRODY ; BOŻE DZIAŁANIE W ŚWIECIE PRZYRODY ; DYSTANS POZNAWCZY ; WOLNOŚĆ CZŁOWIEKASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP