Wychowanie do wolności w ruchach katolickich

Paweł Kaźmierczak

Abstrakt


Gerald O’Collins w artykule 'Czym jest prawdziwa wolność?'wskazuje na postępujący rozpad więzi rodzinnych, społecznych i religijnych, będący wynikiem procesów urbanizacyjnych. Utrata poczucia zakorzenienia i przynależności, atomizacja i indywidualizacja
społeczeństwa była jednym z czynników, który doprowadził do przeciwstawienia ludzkiej wolności Bogu. Człowiek zatem stanął przed wyborem „albo Bóg, albo wolność”...

Słowa kluczowe


wychowanie, wolność

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.