Wychowanie do wolności w ruchach katolickich

  • Paweł Kaźmierczak Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Słowa kluczowe: wychowanie, wolno??

Abstrakt

Gerald O’Collins w artykule 'Czym jest prawdziwa wolność?'wskazuje na postępujący rozpad więzi rodzinnych, społecznych i religijnych, będący wynikiem procesów urbanizacyjnych. Utrata poczucia zakorzenienia i przynależności, atomizacja i indywidualizacja
społeczeństwa była jednym z czynników, który doprowadził do przeciwstawienia ludzkiej wolności Bogu. Człowiek zatem stanął przed wyborem „albo Bóg, albo wolność”...
Opublikowane
2007-12-31
Dział
Artykuły Varia