Anny-Teresy Tymienieckiej fenomenologia duszy

  • Monika Maria Kowalczyk Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa
Słowa kluczowe: dusza, duch

Abstrakt

Greckie terminy nous i pneuma oraz łacińskie animus i spiritus
to odpowiedniki polskiego słowa „duch”. Jego znaczenie
zależy od tradycji filozoficznej, w której występuje. Zasadniczo
pojęcie pneumy odnosi się do rzeczywistości niematerialnej i może oznaczać „umysł, duszę, myślenie, energię psychiczną, moc, męstwo i odwagę”. W tej publikacji zostanie zaprezentowana
współcześnie żyjącej autorki – A.-T. Tymienieckiej, koncepcja
fenomenologii duszy...
Opublikowane
2007-12-31
Dział
Artykuły Varia