Zmierzch indywidualizmu? Wokół koncepcji neoplemion Michela Maffesoliego na przykładzie himalaizmu

Magdalena Szpunar

Abstrakt


Artykuł podejmuje kwestie związane z koncepcją neoplemion francuskiego socjologa Michela Maffesoliego, którą traktuje jako opozycyjną wobec popularnej obecnie w dyskursie naukowym koncepcji indywidualizmu. Autorka polemizuje z teorią płynnego życia, przekonując, iż najważniejszą potrzebą w życiu człowieka jest przynależność do jakieś wspólnoty. Rozważania dotyczące istoty neoplemion odnosi do himalaizmu, traktując go jako formę eskapizmu od wspólnot plemiennych, a jednocześnie jako narzędzie samopoznania.


Słowa kluczowe


neoplemiona; indywidualizm; eskapizm; himalaizm; potrzeba przynależności; syndrom piotrusia pana; barbarzyństwo; beatnicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności: raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Eichelberger W., Dziurdzikowska R., Mężczyzna też człowiek, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2003.

Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Znak, Kraków 2012.

Gross M., Unexpected interactions. Georg Simmel an the Observation of Nature, „Journal of Classical Sociology” 2001, Vol.1, No. 3, s. 395-414.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa 1969.

Innis H., Nachylenie komunikacyjne, „Communicare. Almanach antropologicznych. Oralność/Piśmienność” 2007, s. 9-32.

Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Szafa, Kraków 2001.

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jagiełło M., Wędrowanie – poszukiwanie, „Przegląd Powszechny” 1983, nr 3.

Kacperczyk A., Praca nad emocjami jako element aktywności górskiej i wspinaczkowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 2.

Kaufmann J-C., Ego: socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Kiley D., Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1993.

Konecki K. T., Przyrodnicze podstawy życia społecznego. Interakcje natury i społeczeństwa, „Kultura i Wychowanie” 2012, nr 4.

Krzysztofek K., Okno na e-świat, w: Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa 2006.

Kurtyka W., Gasherbrum IV, Świetlista Ściana, „Taternik” 1985, nr 2.

Maffesoli M., Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008.

Matuszewska E., Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz, Iskry, Warszawa 2007.

Messner R., Moje życie na krawędzi. Autobiografia w rozmowie z Thomasem Huetelinem, Stapis, Katowice 2008.

Miller A., Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Newman M., Who is the Best Connected Scientist? A Study of Scientific Co-Authorship Networks, Santa Fe Institute, 2000.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Pawlikowski M., Góry i człowiek (rozdział z historyi kultury), Wydawnictwo „Ligi Ochrony Przyrody”, Warszawa 1939.

Raymond E., Katedra i Bazar, 2001, .

Rusowicz B., Bandurska J., Więcej o Wandzie Rutkiewicz, Wydawnictwo Comer, Toruń 1997.

Rutkiewicz W., Na jednej linie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.

Ryn Z.J., Chilijczycy na Evereście, „Wierchy” 1994.

Ryn Z.J., Zaburzenia psychiczne w relacjach alpinistów. Od psychopatologii do mistyki, Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego, Szczyrk 2011.

Sulikowski A., Z Krakowa w góry, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.