Rodzina polska jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku – indywidualne doświadczenia i interpretacje

Renata Doniec

Abstrakt


Celem artykułu jest pokazanie rodziny polskiej jako środowiska życia i wychowania w pierwszej dekadzie XXI wieku na przykładzie indywidualnych doświadczeń i interpretacji. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono charakterystyczne właściwości rodziny jako środowiska życia, jej możliwości rozwojowe i wychowawcze we współczesnym społeczeństwie i w kulturze oraz zasadnicze kierunki przemian rodziny polskiej w XXI wieku. W drugiej dokonano analizy treści wypowiedzi pisemnych opublikowanych na łamach prasy ukazujących różne interpretacje wybranych aspektów życia rodzinnego na podstawie osobistych doświadczeń, w odniesieniu do takich zagadnień, jak: rozumienie rodziny, jej sens i atrakcyjność, warunki udanego życia w małżeństwie i rodzinie, trudności i kwestie związane z wychowaniem, przekaz wartości oraz kryzysy w rodzinie. W podsumowaniu porównano tendencje wynikające z subiektywnej interpretacji zachodzących w rodzinie przemian z obiektywnym ich obrazem na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.


Słowa kluczowe


rodzina jako środowisko życia i wychowania; możliwości rozwojowe i wychowawcze rodziny; kierunki przemian rodziny polskiej w xxi wieku; indywidualne doświadczenia i interpretacje; rozumienie rodziny; atrakcyjność i sens dzisiejszej rodziny; małżeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Baker M., Families: Labour and Love, UBC Press, Vancouver 2001.

Bakiera L., Wartość małżeństwa w rozwoju człowieka, w: B. Harwas-Napierała, Rodzina jako wartość, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.

Biernat T., Sobierajski W., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

CBOS, BS/53/2000; CBOS, BS/98,2004; CBOS, BS/52/2006;

CBOS,BS/77/2006; CBOS, BS/40/2008; CBOS, BS/129/ 2009;

CBOS, BS/99/2010; CBOS, BS/161/2010;.CBOS, BS/4/2010.

Dyczewski L., Rodzina. Społeczeństwo. Państwo, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.

„Dziennik”, luty 2007, cykl artykułów „Jak być dobrym rodzicem?”. Dziewiecki M., Władza nadawania znaczeń, (dostęp: 31.08.20120).

Jan Paweł II, List do rodzin, Sandomierz 1994.

Janke A., Kawula S., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2004.

Kwak A., Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Lasch Ch., Haven in a Heartless World: The Family Besieged, Basic Books, New York 1977.

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Przecławska A., Relacje między ludźmi jako podmiot badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.

Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse, „ Forum Oświatowe” 1995.

Slany K., Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko- rodzinnego, „Małżeństwo i Rodzina” 4(4), X-XI 2002, s. 3-8.

Szafraniec K., Raport „Młodzi 2011”, Raport „Młodzi o sobie”, Warszawa 2011.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Szlendak T., Zaniedbana Piaskownica. Style wychowywania dzieci a nierówność szans edukacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Świda-Ziemba H., Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie, ISNS, Warszawa 2000.

„Znak”, nr 2/597, s. 60-83.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.