Prawo do edukacji. Przykłady szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile

Radosław Rybkowski

Abstrakt


Po II wojnie światowej trzy kraje Ameryki Łacińskiej: Argentyna, Brazylia i Chile wybrały odmienne rozwiązania w swojej polityce wobec szkolnictwa wyższego. Każdy z tych krajów uznał, że wyższe wykształcenie obywateli jest warunkiem rozwoju ekonomicznego, społecznego i politycznego, ale ze względu na historię zastosowały różne metody wspierania dostępu do wykształcenia. Powiązanie wykształcenia z polityką państwa jest o tyle ważne, że dostęp do uczelni traktowany jest jako realizacja jednego z podstawowych praw człowieka – prawa dostępu do edukacji. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka jest to warunek pełnego rozwoju osoby ludzkiej.


Słowa kluczowe


powszechna deklaracja praw człowieka; szkolnictwo wyższe; polityka; ameryka łacińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albornoz O., Education and Society in Latin America, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1993.

Altbach P.G., Survival of the Fittest: The University of Buenos Aires Model for the Future of Higher Education, „International Higher Education” nr 14 (zima 1999), s. 8.

Anand P., Mizala A., Repetto A., Using school scholarship to estimate the effect of private education on the academic achievements of low-income students in Chile, „Economics of Education Review”, vol. 28 (2009), s. 370-381.

Barnett R., Being a University, Routledge, New York 2010. Bassett R.M., The WTO and the University. Globalization, GATS, and American Higher Education, Routledge, New York 2006.

Bowen H.R., Investment in Learning. The Individual and Social Value of American Higher Education, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1977.

Brunner J.J., Tillett A., Chile, w: Higher Education in Latin America: The International Dimension, red. H. de Wit, I. Jaramillo, J. Gasel-Ávila, J. Knight, World Bank, Washington 2005, s. 648.

Bugaj J.M., Godzwon Z., Lis A., Rybkowski R., Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto, NCBiR,Warszawa 2012.

Domigues J.M., Latin America and Contemporary Modernity: A Sociological Interpretation, Routledge, New York 2007.

É a Segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96.

Education at a Glance 2010. OECD Indicators, OECD, Paris 2010.

García de Fanelli A.M., Argentina, w: The International Handbook of Higher Education, vol. 2, red. J.J. Forest, P.G. Altbach, Springer, Dordrecht 2007, s. 573.

Gonzáles Rozanda M., Menendez A., Public university in Argentina: subsidizing the rich?, „Economics of Education Review” vol. 21 (2002) 4, s. 341-351.

Henry M., Lingard B., Rizvi F., Taylor S., The OECD, Globalisation and Education Policy, Pergamon Press, Amsterdam 2001.

Hirtt N., Markets and Education in the Era of Globalized Capitalism, w: Global Neoliberalism and Education and its Consequences, red. D. Hill, R. Kumar, Routledge, New York 2009, s. 208-209.

Holm-Nielsen L.B., Thorn K., Brunner J.J., Balán J., Regional and International Challenges to Higher Education in Latin America, w: Higher Education in Latin America: The International Dimension, red. H. de Wit, I. Jaramillo, J. Gasel-Ávila, J. Knight, World Bank, Washington 2005, s. 39-69.

Levy D.C., Higher Education and the State in Latin America, The University of Chicago Press, Chicago 1986.

McMahon W.W., Higher Learning, Greater Good, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009.

Mollis M., A Decade of Higher Education Reform in Argentina, „International Higher Education”, vol. 30 (zima 2003), s. 24.

Murakami Y., Blom A., Accessibility and Affordability of Tertiary Education in Brazil, Colombia, Mexico and Peru within a Global Context, World Bank, Washington 2008.

Nussbaum M.C., Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton 2010.

O’Brien G.D., All the Essential Half-Truths about Higher Education, The University of Chicago Press, Chicago 1998.

Orozco Silva L.E., Transformation dynamics for higher education in Latin America and the Caribbean, „Higher Education Policy” 1996, vol. 9, nr 1 (1996), s. 67-74.

Pereira Laus S., Costa Morosini M., Internationalization of Higher Education in Brazil, w: Higher Education in Latin America: The International Dimension, red. H. de Wit, I. Jaramillo, J. Gasel-Ávila, J. Knight, World Bank, Washington 2005, s. 111-112.

Rabossi M., The Public University in Argentina: Both Inefficient and Ineffective?, „International Higher Education” vol. 71 (wiosna 2013), s. 23.

Ramírez Sanchez C., Internationalization of Higher Education in Chile, w: Higher Education in Latin America: The International Dimension, red. H. de Wit, I. Jaramillo, J. Gasel-Ávila, J. Knight, World Bank, Washington, s. 149.

Redefining Tertiary Education, OECD, Paris 1998.

Rybkowski R., Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Santiago P., Tremblay K., Basri E., Arnal E., Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1. Special Features. Governance, Funding, Quality, OECD, Paris 2008.

Salmi J., The Challenge of Establishing World-Class Universities, World Bank, Washington 2009.

Schwartzman S., Brazil, w: The International Handbook of Higher Education, vol. 2, red. J.J. Forest, P.G. Altbach, Springer, Dordrecht 2007, s. 613-614.

Schwartzman S., The Academic Profession in Brazil, w: The International Academic Profession: Portraits of Fourteen Countries, red. P.G. Altbach, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Princeton 1996, s. 231-235.

Stevens M.L., Creating a Class. College Admissions and the Education of Elites, Harvard University Press, Cambridge MA 2007.

St. John E.P., Daun-Barnett N., Moronski-Chapman K.M., Public Policy and Higher Education. Refraiming Strategies for Preparation, Access, and College Success, Routledge, New York 2013.

Tertiary Education in Chile. Reviews of National Policies for Education, OECD, Paris 2009.

Theiler J.C., Internationalization of Higher Education in Argentina, w: Higher Education in Latin America: The International Dimension, red. H. de Wit, I. Jaramillo, J. Gasel-Ávila, J. Knight, World Bank, Washington 2005.

Thorn K., Soo M., Latin American Universities and the Third Mission. Trends, Challenges and Policy Options, World Bank, Washington 2006.

Torche F., Economic Crisis and Inequality of Educational Opportunity in Latin America, „Sociology of Education” 2010, 83/2, s. 87.

Torche F., Costa Ribeiro C., Pathways of change in social mobility: Industrialization, education and growing fluidity on Brazil, „Research in Social Stratification and Mobility” 2010, s. 294.

Torres C.A., Education and Neoliberal Globalization, Routledge, New York 2009.

Tünnermann Bernheim C., La reforma universitaria de Córdoba, „Educación Superior y Sociedad” 1998, vol. 9/1, s. 110-114.

Uribe D., Salamanca J., Country Background Report – Chile. OECD Thematic Review of Tertiary Education, OECD

Verger A., GATS and the Global Politics of Higher Education, Routledge, New York 2009.

Yusuf S., Nabeshima K., How Universities Promote Economic Growth, Washington 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.