Samotność twórcy. Wychowawczy i antywychowawczy aspekt samotności

Wiesław Wójcik

Abstrakt


Duże znaczenie w praktyce pedagogicznej ma umiejętne wykorzystanie doświadczenia samotności i pokazanie zmagań, jakie w obszarze relacji ze światem i z samym sobą mieli wielcy twórcy. W artykule tej pokazuję tę pracę nad własną samotnością i niezrozumieniem przez innych na przykładzie wybranych fragmentów biografii wielkiego polskiego uczonego Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Narzędziem stosowanym w tych badaniach jest odpowiednio ujęta antropologia samotności na podstawie analizy wybranych fragmentów z Księgi Rodzaju, wiersza J. Kaczmarskiego Pusty raj oraz doświadczenia samotności S. Kierkegaarda. Wyszczególniam pierwotną i wtórną samotność i pokazuję ich miejsce w procesie wychowania.


Słowa kluczowe


samotność pierwotna; samotność wtórna; Hoene-Wroński; Kierkegaard; antropologia samotności; pedagogika samotności; samotność twórcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Birkenmajer L.A., Udział Polski w uprawianiu i w rozwoju nauk ścisłych, w: Polska w kulturze powszechnej, cz. 2, red. F. Koneczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 1918.

Bochenek M., Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

Buber M., Problem człowieka, PWN, Warszawa 1993.

Chomicz P., Hoene-Wroński w Polsce i zagranicą, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1929.

Dickstein S., Hoene Wroński. Jego życie i prace, Akademia Umiejętności, Kraków 1986.

Hoene-Wroński. Życie, matematyka i filozofia, red. P. Pragacz, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2008.

Kierkegaard S., Albo-albo, t. I i II, przekł. K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1982.

Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1982.

Kierkegaard S., Dziennik (wybór), Towarzystwo Naukowe KUL, przekł. A. Szwed, Lublin 2000.

Rembierz M., Oblicza samotności w edukacji. Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej, „Horyzonty Wychowania” 2013, Vol. 12, No. 23.

Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, Znak, Kraków 1998.

Wyszyński S., Zapiski więzienne, Editions du Dialogue, Paris 1982.

Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.