Data publikacji : 2013-06-30

Rdzeń i cel poszukiwania prawdy u Jana Chryzostoma Koreca

Milan JozekDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Kontemplacja jest oparta na rzeczach pochodzących z tego świata i prowadzi nas do aktywności. Poznanie prawdy opiera się na rozumie, ale potencjał i przykład rozumowania nie są wystarczające. Prawda leży u podłoża wolności. Człowiek jest wolny, ponieważ jest w stanie poznać prawdę. Niedostatki instynktownej samoregulacji u ludzi muszą być kompensowane moralnym prawem wolności lub nakazami prawa. Potencjał wartości prawdziwej rzeczywistości ma charakter sensoryczny. Współczesne społeczeństwo jest w znacznym stopniu zdominowane przez atomizację, indywidualizm i konsumpcjonizm. Człowiek nie jest w stanie odkryć prawdziwych wartości poprzez skupienie się na sobie, ale poprzez otwarcie się. Pogląd, że ważniejsze jest poszukiwanie prawdy niż dotarcie do niej jest demonstracją niezrozumienia prawdy. Nauka nie stoi w sprzeczności z humanizmem ani mistycyzmem.

Słowa kluczowe

prawda ; konsumpcjonim ; relatywizm ; egoizm ; kontemplacja ; wolność ; inkulturacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP