Data publikacji : 2015-07-01

Praca a tożsamość

Janusz MółkaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Przed kilku laty ukazał się numer „Horyzontów Wychowania”
(4/2003) pod znamiennym tytułem Niepokoje tożsamości. Jego
tematyka dotyczyła prób spojrzenia na zagadnienie tożsamości
w odniesieniu do natury człowieka, kultury, religii, etyki, psychologii, pedagogiki. Zauważono, że tożsamość człowieka jest czymś dynamicznym i nie można jej raz na zawsze zdefiniować. Przeciwnie, wymaga nieustannego doprecyzowania i zdefiniowania
odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie jest jego miejsce
w otaczającym go świecie? Jaka jest jego relacja do drugiego
człowieka? Warto zauważyć, że współczesne interpretacje tożsamości usiłują wyjaśniać procesy poszukiwania i osiągania
ludzkiej tożsamości za pomocą takich pojęć jak historia rozwoju,
koncepcja samego siebie, uprawnienia społeczne, tożsamość ról
społecznych, tożsamość społeczna, tożsamość osobista. Można
zatem mówić, że pojęcie tożsamości jest pojęciem kluczowym
w antropologii opierającej się na psychologii, socjologii czy
pedagogice. W niniejszym numerze zamierzamy spojrzeć na odkrywanie i przeżywanie ludzkiej tożsamości z perspektywy pracy...


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP