Data publikacji : 2015-07-01

Work and Identity

Janusz MółkaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

A few years ago “Horizons of Education” [2/2003 (4)] published
an issue under the characteristic title Anxiety over Identity.
The subject matter concerned the attempts to look at the issue
of identity with reference to human nature, culture, religion, ethics,
psychology, pedagogy. It was observed that human identity
is something dynamic and it cannot be defined once and for all.
On the contrary, it requires constant clarifying and defining the
answer to the question: Who is man? What is his place in the surrounding world? What is his relation to other people? It is worth
noticing that contemporary interpretations of identity attempt to
explain the processes of searching for and achieving human identity with the help of such concepts as history of development, the conception of oneself, social rights, identity of social roles, social identity, personal identity. One can thus state that the notion of identity is a key concept in anthropology based on psychology, sociology, or pedagogy. The following issue is intended to look at discovering and experiencing human identity from the perspective of work. We are aware that through work people fulfil themselves...


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP