Data publikacji : 2015-06-30

The Relationship between Work Culture and Work Behaviours: a Cross-cultural Study

Tadeusz BorkowskiMurat ÇolakDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The paper presents an analysis of the research into the influence
of culture differences on behaviour at work and the interactions between attitudes and behaviours at work on the example of Turkey and Poland. In order to examine this problem a model of work culture was developed. The study involved altogether 583 production workers. The results indicated a strong relationship between work culture and attitudes at work (e.g. the significance of work for the worker, engagement, self-discipline, effort invested in work) as well as behaviours at work (e.g. effectiveness, competence, absence, sick leaves).

 

Związek między kulturą pracy a zachowaniami w pracy:
badania międzykulturowe.


Artykuł przedstawia analizę wyników badań dotyczących różnic kulturowych w zachowaniu w pracy oraz interakcji pomiędzy postawami i zachowaniami w pracy na przykładzie Turcji i Polski. W celu zbadania powyższej kwestii utworzony został model kultury pacy. W badaniach wzięło udział łącznie 583 pracowników produkcyjnych. Wyniki badań wskazały na silny związek między kulturą pracy a postawami w pracy (np. znaczenie pracy dla pracownika, zaangażowanie, zdyscyplinowanie, wysiłek włożony w pracę) oraz zachowaniami w pracy (np. efektywność, sprawność, absencja, zwolnienia z pracy).

Słowa kluczowe

culture ; workSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP