Praca jako droga rozwoju i odpowiedzialności w autobiografii Alice von Hildebrand

Paweł Każmierczak

Abstrakt


Głównym tematem autobiografii Alice von Hildebrand zatytułowanej A Happy Failure jest jej praca w charakterze akademickiego nauczyciela filozofii. W artykule zostanie poddana analizie droga jej rozwoju zawodowego w kontekście instytucjonalnym oraz jej rozumienie własnej odpowiedzialności wobec studentów. Drugim wątkiem tej niezwykłej biografii, ściśle splecionym z pierwszym, jest jej rozwój filozoficzny pod wpływem relacji z Dietrichem von Hildebrandem, jej nauczycielem, a później mężem, współpraca z nim w dziedzinie twórczości filozoficznej oraz poczucie odpowiedzialności za przekaz jego dziedzictwa. W tekście autobiografii jako kategoria podstawowa w pracy nauczyciela, warunkująca jego rozwój i będąca przedmiotem jego odpowiedzialności, jawi się kategoria prawdy.


Słowa kluczowe


nauczyciel, rozwój, odpowiedzialność, kariera zawodowa, prawda, etyka zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

Hildebrand A. von, Memoirs of a Happy Failure, Saint Benedict Press, Charlotte 2014.

Kierkegaard S., The Journals of Kierkegaard, Harper Torchbooks, New York 1959.

Markie P.J., Professor’s Duties. Ethical Issues in College Teaching, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham – London 1994.

Reichenbach R., Moral, Diskurs und Einigung. Zur Bedeutung und Konsens fur das Ethos des Lehrberufs, Peter Lang, Bern – Berlin – Franfurt a.M. – New York– Paris – Wien 1994.

Sertillanges A.G., The Intellectual Life. Its Spirit, Condition, Methods, The Newman Press, Westminster, Maryland 1960,

Uczenie się z biografii Innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.