Data publikacji : 2015-06-30

Wychowanie a praca na przykładzie firmy Novmar

Katarzyna Coufał-LenczowskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł podejmuje dwutorowo tytułowe zagadnienie: z jednej strony uwzględnia wychowanie do pracy w procesie edukacji: formalnej i nieformalnej, z drugiej wskazuje na wychowanie przez pracę dokonujące się w trakcie jej przebiegu. Podstawę do rozważań stanowi encyklika Jana Pawła II Laborem exercens (1981 r.), ze względu na dostrzeganie człowieka jako podmiotu pracy oraz podkreślanie godności ludzkiej pracy. Istotne jest również to, że praca powinna służyć człowiekowi w zakresie rozwijania nauki i techniki, kultury i moralności.

Na przykładzie budowlanej firmy Novmar (założonej w 1990 r. w Krakowie) chcemy podkreślić wspólnotowy wymiar pracy oraz znaczenie moralnych zasad krzewionych przez jej założyciela i prezesa. Pragniemy wskazać, w jaki sposób szeroko rozumiana kultura wpływa na naszych pracowników i kształtuje ich postawy. Staramy się przekonać, że wbrew współczesnym negatywnym trendom, istnieje nienegocjowany rdzeń, pewien zestaw wartości, którym firma od początku założenia jest wierna. Świadczymy, po dwudziestu pięciu latach istnienia przedsiębiorstwa, że dzięki kulturze osiągnęliśmy sukces jako firma. Okazuje się, że choć z punktu widzenia finansowego i ekonomicznego, kultura pozornie tylko „łapczywie” czerpie, to jednak daje ogromnie wiele w sensie duchowym, co przekłada się na lepszą, wydajniejszą i bardziej odpowiedzialną pracę zespołową.

Słowa kluczowe

wychowanie przez kulturę i sztukę ; atmosfera humanistyczna w pracy ; wzajemny szacunek i przyjaźń w pracy ; nienegocjowany zestaw wartość ; ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji ; firma rodzinnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP