Data publikacji : 2015-09-30

Edytorial: Współczesne niepokoje edukacji

Krystyna AblewiczDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Człowiek – kultura – edukacja to różne konteksty tej samej rzeczywistości społecznej, w której przejawiają się ludzkie losy. Świadomość zmienności i dynamiki tychże kontekstów, zwłaszcza w sytuacji przemian systemowych tworzącej się polskiej demokracji, stwarza potrzebę i konieczność pedagogicznego jej oglądu oraz kontestacji. Przekonanie zaś, że szczególnym obszarem tej rzeczywistości jest edukacja, rozumiana między innymi jako intencjonalny społecznie proces instytucjonalnego kształcenia kolejnych pokoleń, generuje potrzebę i obowiązek udzielania odpowiedzi na pytanie o jej sens i rolę we współtworzeniu tej rzeczywistości...

Słowa kluczowe

edukacja ; niepokojeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP