Data publikacji : 2014-03-30

Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward

Krzysztof WachDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Edukacja dla przedsiębiorczości postrzegana jest jako jedno z zasadniczych wyzwań współczesnych systemów edukacyjnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej początki sięgają lat 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie w zależności od poszczególnych krajów lat 80. lub 90. XX wieku. W polityce Unii Europejskiej przedsiębiorcza edukacja zajmuje znaczące miejsce od początku XXI wieku, a jej gwałtowne przeorganizowanie nastąpiło w 2006 roku. Głównym celem tego artykułu jest przegląd i omówienie działań Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich w zakresie krzewienia edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Europie. Krytyka piśmiennictwa i przegląd dokumentacji legislacyjnej została zastosowana jako główna metoda badawcza.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja dla przedsiębiorczości ; europeizacja ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP