Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej

  • Przemysław Zbierowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości e-mail: Przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl
Słowa kluczowe: edukacja przedsi?biorczo?ci, globalny monitor przedsi?biorczo?ci, krajowy profil instytucjonalny dla przedsi?biorczo?ci, edukacja przedsi?biorcza, edukacja w zakresie przedsi?biorczo?ci

Abstrakt

Artykuł prezentuje aktualny stan edukacji przedsiębiorczości w Polsce w kontekście porównania międzynarodowego poziomu przedsiębiorczości oraz otoczenia przedsiębiorczości. Uwarunkowania przedsiębiorczości zostały zaprezentowane przy wykorzystaniu krajowego profilu instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, a porównanie międzynarodowe za pomocą wyników Globalnego Monitora Przedsiębiorczości. Artykuł ocenia poziom efektywności przedsiębiorczości w polskim systemie edukacji wyższej poprzez zestawienie obecnych programów w wiodących instytucjach. Działalność centralnych instytucji rządowych, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, również została oceniona. Dostępność programów przedsiębiorczości na uczelniach scharakteryzowano na podstawie analizy celów i treści ich nauczania. Wynikiem analizy jest konkluzja, że programy nauczania przedsiębiorczości są szeroko dostępne, również biorąc pod uwagę dostępność geograficzną. Ponadto zostało stwierdzone, że treść kursów jest bardziej nakierowana na zarządzanie małymi i średnimi firmami niż na proces rozpoczynania działalności. Zidentyfikowana została również potrzeba dalszych badań nad rezultatami nauczania.

Bibliografia

Bosma N., Vennekers S., Amoros J.E., Global Entrepreneurship Monitor: 2011 Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees across the Globe, GERA, Babson Park 2012.

Bratnicki M., Zbierowski P., Wielgus M., Institutional Profile for Entrepreneurship: A Cross-Country Analysis, “Management” 7 (2003) 1, pp. 7-16.

Busenitz, L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena, “Academy of Management Journal”, 43 (2000) 5, pp. 994-1003.

Jelonek M., Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki: Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, PARP, Warsaw 2011.

Jones P., Miller C., Jones A., Packham G., Pickernell D., Zbierowski P., Attitudes and Motivations of Polish Students towards Entrepreneurial Activity, “Education + Training” 53 (2011) 5, pp. 416-432.

Karmańska A., Macioł S., Studia pierwszego i drugiego stopnia w SGH, SGH, Warsaw 2012.

Kierulff H.E., Entrepreneurship in Poland: Findings from the Field, “Human Factors and Ergonomics in Manufacturing” 15 (2005) 1, pp. 93-98.

Packham G., Jones P., Miller C., Pickernell D., Thomas B., Attitudes towards Entrepreneurship Education: a Comparative Analysis, “Education + Training” 52 (2010) 8/9, pp. 568-586.

Węcławska D., Zadura-Lichota P., Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej, in: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, ed. A. Wilmańska, PARP, Warsaw 2010.

Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor – Poland, PARP, Warsaw 2012.

<http://www.ue.poznan.pl/studia-i-studenci/specjalnosci-studiow/przedsiebiorczosc-w-malej-i-sredniej-firmie/> (accessed at: 10.10.2012).

Opublikowane
2014-03-30