Data publikacji : 2016-11-08

Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje

Krzysztof SafinJacek PlutaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W analizie ścieżek karier zawodowych młodych ludzi, ścieżka przedsiębiorcza zajmuje szczególne miejsce. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcze kariery postrzega się jako nośnik nowych idei, kreatywności, innowacyjności przekładający się na nowe nowych wartości, nowe produkty, nowe miejsca pracy, itp.. W ślad za rolą jaką się jej przypisuje , podejmuje się wysiłki na rzecz wzrostu jej poziomu i jakości. Ważne miejsce w tworzeniu warunków dla jej rozwoju zajmują wysiłki edukacyjne (programy, koncepcje, modele kształcenia). Jednakże efekty tych starań zwykle nie są zadawalające ani dla ich twórców (polityków, edukatorów) ani dla adresatów. Celem artykułu opartego na badaniach nad przedsiębiorczością młodzieży jest zwrócenia uwagi na przyczyny tych niepowodzeń. Przyjmują przy tym założenie, że zarówno sposób rozumienia przedsiębiorczości jaki i ścieżek karier zawodowych a także modeli edukacyjnych współczesnego pokolenia należy definiować w sposób odmienny od tradycyjnego.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP