Satysfakcja studentów uczących się w trybie d-learningu jako wskaźnik instytucjonalnego sukcesu w szkolnictwie wyższym

  • Gabriella Pusztai Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych
  • Ágnes Engler Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych e-mail: engler.agnes@gmail.com
Słowa kluczowe: edukacja dla przedsi?biorczo?ci, kszta?cenie ustawiczne, kszta?cenie korespondencyjne, edukacja przedsi?biorcza, edukacja w zakresie przedsi?biorczo?ci

Abstrakt

W systemie szkolnictwa wyższego na Węgrzech prywatne kursy korespondencyjne odgrywają równie istotną rolę jak „pełnoetatowe kursy” finansowane przez państwo. Uczestnicy kursów korespondencyjnych to najczęściej osoby pracujące, które pragną uzupełnić swoje wykształcenie. Uczelnie wyższe zabiegają o studentów kursów korespondencyjnych, stąd też satysfakcja tych studentów wymaga bliższej analizy. Badawcze zagadnienia wskazują na istotny czynnik wpływający na satysfakcję studentów kursów korespondencyjnych, jakim jest nie tylko poziom nauczania oferowany przez poszczególne uczelnie wyższe, ale również samo zaangażowanie indywidualnych studentów w naukę. Satysfakcja studentów zależy od różnych czynników (m.in. od oczekiwań, wstępnych rozważań). Bean i Bradley wskazują w tym przypadku na emocjonalną postawę, która wiąże się z izolacją i niezadowoleniem „studentów pełnoetatowych”. Badania przeprowadzone przez kilku międzynarodowych i węgierskich naukowców potwierdziły związek zachodzący pomiędzy brakiem satysfakcji i brakiem „zakorzenienia” studentów. W ramach realizacji projektu badawczego Learning Regions in Hungary: From Theories to Realities przeprowadziliśmy ankietę wśród studentów trzech najważniejszych uczelni wyższych studiujących w niepełnym wymiarze studiów (N = 1092). Poprosiliśmy studentów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jaki związek zachodzi pomiędzy motywacją lub zaangażowaniem a osiągnięciami? Jakiego rodzaju wymagania i żądania przemieniają studentów studiów korespondencyjnych w studentów uczelni wyższych?          

Bibliografia

Astin A.W., What matters in College: Four Critical Years Revisited, Jossey-Bass, San Francisco 1993.

Banta T.W., Pike G.R., Revisiting the Blind Alley of Value-Added, “Assessment Update” 2007, 19. 1, pp. 1-15.

Bean J.P., Bradley R.K., Untangling the Satisfaction Performance Relationship for College Students, “Journal of Higher Education” 1986, 57, 4, pp. 393-412.

Choosing Students. Higher Education Admissions Tools for the 21st Century, eds. W.J. Camara, E.W. Kimmel, Lawrence Erlbaum Associates, London 2005.

Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe Key Results of the Bologna Process, eds. H. Schomburg, U. Teichler, Sense Publishers, Rotterdam 2011.

Heuser B.L., Academic Social Cohesion within Higher Education, “Prospects” 2007, 37, 3, pp. 293-303.

Hirschi A., Fischer A., Work Values as a Predictors of Enterpreunerial Career Intentions: A Longitudinal Analysis of Gender Effect, “Career Development International” 2013, 18, 3, pp. 216-231.

Klein S.P., Kuh G.D., Chun M., Hamilton L.S., Shavelson R.J., An Approach to Measuring Cognitive Outcomes across Higher-education Institutions, “Journal of Higher Education” 2005, 46. 3, pp. 251-276.

Knox W.E., Lindsay P., Kolb M.N., Does College make a Difference? Long-term Changes in Activities and Attitudes, CT: Greenwood Press, Westport 1993.

Kun A.I., Oktatási jelzés és szűrés a munkaerőpiacon – az empirikus vizsgálatok tanulságai, “Competitio” 2013, 12.1, pp. 39-60.

Pascarella E.T., Terenzini P.T, How College affects Students. A Third Decade of Research, Jossey-Bass, San Francisco 2005.

Pusztai G., A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. [From the Invisible Hand to the Gladhand. Students’ Interpretive Communities in Higher Education], Új Mandátum Kiadó, Budapest 2011.

Pusztai G., The Effects of Institutional Social Capital on Students’ Success in Higher Education International, “Journal of Educational Development” 4/ 2014 (forthcoming).

Pusztai G., “Nem biztos csak a kétes a szememnek…” Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatás-kutatásban, Nagy Péter Tibor & Veroszta Zsuzsa 2014. A felsőoktatás kutatása, Gondolat, Budapest 2014.

Rautopuro J., Väisänen P., The Function of Goal Orientation and Commitment to Studies in Different Fields of University Education, “The Finnish Journal of Education” 2002, Kasvatus 33, 1, pp. 6-20.

Schultz T.W., Investment in Human Capital, “The American Economic Review” 1961, 51. 1, pp. 1-17.

Smart J.C., Feldman K.A., Ethington C.A., Academic Disciplines: Holland's Theory and the Study of College Students and Faculty, TN: Vanderbilt Univer¬sity Press, Nashville 2000.

Szczepanski J., Higher Education in Eastern Europe, International Council for Educational Development, New York 1974.

Thomas S.L., Ties that Bind: A Social Network Approach to Understanding Student Integration and Persistence, “The Journal of Higher Education” 2000, 71. 5, pp. 591-615.

Tinto V., Leaving College. Rethinking the Causes ad Cures of Student Attrition, The University of Chicago Press, Chicago–London 1993.

Tinto V., Research and Practice of Student Retention: What Next?, “Journal of College Student Retention Research” 2006, Theory & Practice, 8. 1, pp. 1-19.

Varga J., A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége 2011-ben, in: Frissdiplomások 2011, ed. Garai Orsolya-Veroszta Zsuzsa, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály 143-173, 2013.

Veroszta Zs., A mesterképzésig juttató erők – A felsőoktatási bachelor/master átmenet szelekciós tényezőinek feltárása, in: Frissdiplomások 2011, ed. G. Orsolya–Veroszta Zsuzsa, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály 2013, 9-37.

Opublikowane
2014-03-30