Data publikacji : 2014-03-30

The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results

Juan Jose Jiménez MorenoKrzysztof WachDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł analizuje profil przedsiębiorczy grupy studentów uczestniczących w kursie z zakresu przedsiębiorczości. Celem tego pilotażowego badania była wstępna identyfikacja profilu przedsiębiorczego studentów, w tym ich profilu społeczno-demograficznego w odniesieniu do płci, wieku, narodowości oraz sytuacji rodzinnej. Artykuł przedstawia także postawy przedsiębiorcze badanych studentów w zakresie ich samooceny przedsiębiorczej, celowości oraz wykonalność podjęcia się działalności gospodarczej, a także zamiaru stworzenia firmy i postrzegania ryzyka. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone za pomocą metody ankietyzacji (kwestionariusz ankiety bezpośrednio skierowany do uczestników kursu), która była już z powodzeniem stosowana od kilku lat wśród analogicznych międzynarodowych grupach porównawczych.

Słowa kluczowe

profil przedsiębiorczy ; postawy przedsiębiorcze ; przedsiębiorczość ; edukacja dla przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorczości


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP