The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results

Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach

Abstrakt


Artykuł analizuje profil przedsiębiorczy grupy studentów uczestniczących w kursie z zakresu przedsiębiorczości. Celem tego pilotażowego badania była wstępna identyfikacja profilu przedsiębiorczego studentów, w tym ich profilu społeczno-demograficznego w odniesieniu do płci, wieku, narodowości oraz sytuacji rodzinnej. Artykuł przedstawia także postawy przedsiębiorcze badanych studentów w zakresie ich samooceny przedsiębiorczej, celowości oraz wykonalność podjęcia się działalności gospodarczej, a także zamiaru stworzenia firmy i postrzegania ryzyka. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone za pomocą metody ankietyzacji (kwestionariusz ankiety bezpośrednio skierowany do uczestników kursu), która była już z powodzeniem stosowana od kilku lat wśród analogicznych międzynarodowych grupach porównawczych.


Słowa kluczowe


profil przedsiębiorczy; postawy przedsiębiorcze; przedsiębiorczość; edukacja dla przedsiębiorczości; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości; edukacja przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajzen I., Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behaviour in Social Psychology, “Advances in Experimental Social Psychology” 1987, vol. 20, pp. 1-63.

Ajzen I., The Theory of Planned Behaviour, “Organizational Behaviour and Human Decision Processes” 1991, vol. 50, pp. 179-211.

Bae T.J., Qian S., Miao Ch., Fiet J.O., The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, “Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, vol. 38, no. 2, pp. 217-254.

Bandura A., Human Agency in Social Cognitive Theory, “American Psychologist” 1989, vol. 44, no. 9, pp. 1175-1184.

Bandura A., Self-efficacy: The Exercise of Control, W.H. Freeman, New York 1997.

Boyd N.G., Vozikis G.S., The Influence of Self-efficacy on the Development of Entrepreneurial Intentions and Actions, “Entrepreneurship Theory and Practice” 1994, vol. 18, no. 4, pp. 63-77.

Byabashaija W., Katono I., The Impact of College Entrepreneurial Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention to start a Business in Uganda, “Journal of Developmental Entrepreneurship” 2011, vol. 16, no. 1, pp. 127-144.

Chen C.C., Green P.G., Crick A., Does Entrepreneurial Self-efficacy distinguish Entrepreneurs from Managers?, “Journal of Business Venturing” 1998, vol. 13, no. 4, pp. 295-316.

Díaz M.C., Jiménez J.J., Factores que inciden en la intención empresarial: Propuesta de un modelo [Factors Affecting Entrepreneurial Intention: Proposal of a Model], Creación de Empresas: Aproximación al Estado del Arte, ed. R. Hernández, Juruá Editora, Curitiba (Brasil) 2008.

Díaz M.C., Jiménez J.J., Factores que inciden en la intención empresarial: evaluación del curso Emprendedores’ para la promoción de la cultura emprendedora [Factors Affecting Entrepreneurial Intention: Entrepreneurship Course Evaluation for the Promotion of Entrepreneurial Culture], eds. C. Vázquez et al., XIII Reunión Anual de la Red PYMES Mercosur, Graphos Editorial Científica, San Martín (Argentina) 2008.

Gaweł A., Strategic Management Games from the Perspective of a Business Trainer (chapter 4), in: The Strategic Management Virtual Game Method in Business Education, eds. A. Gaweł, M. Pietrzykowski, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2014, pp. 77-94.

Gaweł A., The Case Study Method in Entrepreneurial and Managerial Education in a Knowledge-based Economy, in: The Case Study Method in Business Education, eds. Ph. Ammerman at al., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, pp. 25-38.

Jiménez J.J., Díaz M.C., Evaluación del impacto de la asignatura ‘Creación de Empresas’ en la intención empresarial de su alumnado [Assessing the Impact of the 'Entrepreneurship' Course on Entrepreneurial Intention of the Students], eds. A. Legato et al., V Encuentro Regional de Centros de Investigación en Administración y disciplinas afines, UNICEN, Tandil (Argentina) 2009.

Jiménez-Moreno J.J., Oliveras G., Entrepreneurial Attitude of Young Female University Students: A Case Study, Proceedings 57th ICSB World Conference, 2012, 4001-4029.

Jiménez J.J., Ruiz P., Martinez R., La intención emprendedora en alumnos universitarios: Un estudio en la UCLM [Entrepreneurial Intention among University Students: A Study at UCLM], Entrepreneurship, creación y desarrollo de empresas, 2012, pp. 149-176.

Koçoğlu M., Hassan M.U., Assessing Entrepreneurial Intentions of University Students: A Comparative Study of Two Different Cultures: Turkey and Pakistani, “European Journal of Business and Management” 2013, vol. 5, no. 13, pp. 243-252.

Kolvereid L., Isaksen E., New Business Start-up and Subsequent Entry into Self-Employment, “Journal of Business Venturing” 2006, vol. 21, no. 6, pp. 866-885.

Krueger N.F., What Lies Beneath? The Experiential Essence of Entrepreneurial Thinking, “Entrepreneurship Theory and Practice” 2007, vol. 31, no. 1, pp. 123-138.

Krueger N.F., Brazeal D.V., Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs, “Entrepreneurship Theory and Practice” 1994, Spring, pp. 91-104.

Krueger N., Kickul J., So You Thought the Intentions Model was Simple?: Navigating the Complexities and Interactions of Cognitive Style, Culture, Gender, Social Norms, and Intensity on the Pathways to Entrepreneurship, USASBE conference, Tuscon 2006, AZ.

Krueger N.F., Reilly M.D., Casrud A.L., Competing Models of Entrepreneurial Intentions, “Journal of Business Venturing” 2000, 15, pp. 411-432.

Kurek S., Rachwał T., The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, “Europa XXI” 2009, vol. 19, pp. 127-142.

Kurek S., Rachwał S., Szubert M., Business Competencies in Polish School Curricula – Opinions of Teachers and Social Partners, in: Fit for Business: Pre-vocational Education in European Schools, eds. M. Pilz, S. Berger, R. Canning, Springer, Wiesbaden 2012, pp. 61-88.

Liao J., Welsch H., Entrepreneurial Intensity, in: Handbook of Entrepreneurial Dynamics, eds. W.B. Gartner, K.G. Shaver, N.M. Carter, P.D. Reynolds, Thousand Oaks, Sage Publications, California 2004.

Markman G.D., Balkin D.B., Baron R.A., Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-efficacy and Regretful Thinking, “Entrepreneurship Theory and Practice” 2002, vol. 27, no. 2, pp. 149-165.

Najda-Janoszka M., Wach K., Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration, in: Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, ed. Małgorzata Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008, pp. 45-58.

Oliveras G., Jimenez-Moreno J.J., Vigier H., The Impact of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Intention, “Research in Entrepreneurship and Small Business” 2011.

Reynolds P.D., Bygrave W.D., Autio E., Global Entrepreneurship Monitor 2003 Executive Report, Babson College, London Business School and the Kauffman Foundation 2004.

Rybkowski R., Europeanization of European Universities. Between Two Currents of Changes, “Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, no. 8, pp. 111-123.

Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship 1934.

Shapero A., The Social Dimensions of Entrepreneurship, in: K. Vesper, The Encyclopedia of Entrepreneurship, eds. C.A. Kent, D.L. Sexton, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1982, pp. 72-90.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian [Development of Entrepreneurial Attitudes in the Curriculum: State-of-the-art and Proposed Directions of Change], in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, eds. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, pp. 120-127.

Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, “ERENET Profile” 2008, vol. III, no. 3 (11), pp. 36-44.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych [Entrepreneurship Education towards Modern Civilization and Economic Challenges], “Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, vol. 9, pp. 246-257.

Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward, “Horyzonty Wychowania” 2014, vol. 13, no. 26, pp. 11-XX.

Wach K., Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, “Horizons of Politics” 2014, vol. 5, no. 10, pp. 11-30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.