Ocena możliwości implementacji MOOCs

Edyta Abramek, Małgorzata Pańkowska

Abstrakt


Tematem artykułu są wykłady MOOCs, czyli masowe, otwarte i udostępniane przez Internet wykłady oraz ich rola w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród osób, zainteresowanych tzw. samokształceniem. Celem badań była ocena stanu wiedzy, zaangażowania i oczekiwań studentów odnośnie do wykładów MOOCs. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych odnośnie do MOOCs (Massive Open Online Courses). Badania przeprowadzono na grupie studentów. Dla określenia dostępności kursów MOOCs zbadano m.in. możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych przez studentów. Wśród problemów badawczych znalazła się analiza kursów MOOCs w aspekcie ich treści. Analizę przeprowadzono na przykładzie przedmiotów Technologie Informacyjne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie projektem, których materiały były dostępne jako MOOCs w Internecie. Wnioski płynące z badań skonfrontowano z rozważaniami teoretycznymi w tym zakresie i przedstawiono w formie implikacji na potrzeby prac związanych z rozszerzeniem oferty dydaktycznej uczelni w Polsce o masowe, otwarte, dostępne online i darmowe szkolenia. Badania potwierdziły, że zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem MOOCs w Polsce stanowi jeszcze niszę rynkową. Jeżeli więcej studentów zacznie angażować się w tego typu kursy to uczelnie w Polsce będą musiały wypracować modele kształcenia z udziałem MOOCs.


Słowa kluczowe


edukacja proaktywna; masowe otwarte kursy online; MOOCs; przedsiębiorczość w edukacji; samokształcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Class Central 2011-2016. Pobrano 9.02.2016 z lokalizacji www.class-central.com.

Econet. Pobrano 9.02.2016 z lokalizacji www.econet.pl.

IT Szkoła. Pobrano 9.02.2016 z lokalizacji http://it-szkola.edu.pl/kursyu.

Koller, D. What we're learning from online education, TEDTalks [plik video]. Pobrano 12.02.2016 z lokalizacji https://www.youtube.com/watch?v=U6FvJ6jMGHU.

MOOC and open Course Providers. Pobrano 12.02.2016 z lokalizacji www.mooc.ca/providers.htm.

Open AGH e-podręczniki. Pobrano 9.02.2016 z lokalizacji http://open.agh.edu.pl/course/index.php.

OpenEducationEuropa. Pobrano 12.02.2016 z lokalizacji http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs.

Pomerol, J. Ch., Epelboin, Y., & Thoury, C. (2015). MOOCs. Design, Use and Business Models, WILEY, 2015.

Pope, J. (2014). What Are MOOCs Good For? MIT Technology Review. Pobrano 12.02.2016 z lokalizacji https://www.technologyreview.com/s/533406/what-are-moocs-good-for/ .

Sadler, P. M., & Good, E. (2006). The impact of Self-and Peer-Grading on Student Learning. Educational Assessment 11(1), pp. 1-31. Pobrano 12.02.2016 z lokalizacji https://www.cfa.harvard.edu/sed/staff/Sadler/articles/Sadler%20and%20Good%20EA.pdf.

Uniwersytet Wirtualny. Pobrano 9.02.2016 z lokalizacji www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.