ABC edukacyjnej analizy transakcyjnej, cz. VIII

  • Jarosław Jagieła Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Abstrakt

W – jak Wesoły Olbrzym

Z – jak zasady komunikacji

Ż – jak Żądło

Bibliografia

Bergantino L., The Sting – and the Countersting, „Transactional Analysis Journal”, vol. 8, nr 4, 1978, s. 318-321.

Berne E., Dzień dobry...i co dalej?, Poznań 1998.

Davis W.L., Way L., Beyond Magic Thinking, „Transactional Analysis Journal”, vol. 8, nr 2, 1978, s. 136-139.

Gibb J., Komunikacja defensywna, w: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2000.

Giges B.. 'Stroking' Criticism At Its Best, „Transactional Analysis Journal”, vol. 7, nr 4, 1977, s. 342.

Górnikiewicz J.Z., O szacunku do dziecięcych marzeń o byciu dużym, Europejska Konferencja OMEP 2012 „Szacunek dla dziecka”, Warszawa 18-19 kwietnia 2012, Abstrakty, s. 43.

Hodgeman J., Magical Thinking: As It Is Seen In Some Correctional Treatment, „Transactional Analysis Journal”, vol. 9, nr 2, 1979, s. 141-142.

Holwway W., The Crazy Child In the Parent, „Transactional Analysis Journal”, vol. 2, nr 3, 1972, s. 32-34.

James M., Jongeward D., Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1994.

Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, PWN, Warszawa 1994.

<http://www.behavenet.com/capsules/treatments/ta/ruleofcommunication.htm>.

Schulze H.S., „Strokeorientiertes Management” in Dienstleistungsunternehmungen, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse”, nr 2, 2009, s. 142- 163.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Słownik edukacyjnej analizy transakcyjnej