Data publikacji : 2015-12-20

Chirurgia i starość

Andrzej WysockiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Z procesem starzenia związane są zmiany wsteczne ważnych dla
życia narządów, spadają możliwości adaptacyjne tak fizyczne, jak i psychiczne. Z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania szczególnie na choroby serca i naczyń, nowotwory, uchyłki jelita grubego, choroby kości i stawów. Rosnąca średnia długość życia, zwiększająca się liczba ludzi w podeszłym wieku oraz zjawisko wielochorobowaści stawiają przed publicznym systemem ochrony zdrowia wielkie wymagania. W Polsce w najbliższych latach związane z tym problemy medyczne i ekonomiczne będą coraz większe. Poważnym zagadnieniem jest świadoma zgoda na operację. Nawet gdy sytuacja zdrowotna pacjenta i zasada operacji są mu przedstawione w prosty sposób, to rzeczywiste zrozumienie i świadomy wybór postępowania mogą być trudne do osiągnięcia,
zwłaszcza w przypadku nagłych operacji.

Słowa kluczowe

chirurgia ; starość ; chorobaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP