Transcendentno-horyzontalna antropologia „Horyzontów Wychowania”

Wit Pasierbek

Abstrakt


Autor analizuje dorobek naukowy i rozwój programowy dotychczasowych 20 numerów „Horyzontów Wychowania”, którym jest „autentyczne wychowywanie współczesnego człowieka do pełni człowieczeństwa”. By uzasadnić te założenia, przedstawia dwie doktryny antropologiczne ostatnich czasów, a mianowicie indywidualizm i kolektywizm. Do tego dołączyć należy obecny kryzys „smutnego człowieka”. Ostatecznie dochodzi do wniosku, iż założenia programowe postawione przez Redakcję realizowane są poprzez założenia antropologii transcendentno-horyzontalnej metodą analityczną.

Słowa kluczowe


HORYZONTY WYCHOWANIA, ANTROPOLOGIA TRANSCENDENTNO-HORYZONTALNA, PERSONALIZM DIALOGOWY, INDYWIDUALIZM, KOLEKTYWIZM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

(dostęp: 06.01.2012).

Mirek Zb., Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura – kultura – sacrum, „Horyzonty Wychowania” 2/2003 (4).

Pasierbek W., Edytorial, „Horyzonty Wychowania” 1/2002 (1).

Palka S., Opinia na temat „Horyzontów Wychowania”, „Horyzonty Wychowania” 6/2007 (11).

Pasierbek W., Człowiek w jednoczącej się Europie, Kraków, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.