Developing enterprise in teaching processes managed by PhD students. Case studies.

Lidia Hanna Jabłonowska

Abstrakt


Research Objective: This article aims to discuss the results of research conducted as part of a project carried out by PhD students at Warsaw School of Economics in 2014-2015 within the context of work culture in business education, including the developments attitudes of entrepreneurship.

The Research Problem and Methods: The main research problem is formulated in the following, complex question: What is the teaching culture of the teaching processes carried out by PhD students and which elements of the processes are emphasised and which are not taken into account by them? The research method was case study.

The Process of Argumentation: The analysis of empirical data is preceded by an overview of the theories of work culture in business education within the context of the latest trends in education as a result of changes in the (business) environment, including the changing expectations of university graduates with business degrees in terms of their attitudes to enterprise.

Research Results: The processes under analysis only marginally take into account an education that develops attitudes of entrepreneurship, i.e. freedom of activity, flexibility and creativity, responsibility sharing, openness to new roles, the use of best practices and, last but not least, atmosphere of innovation.

Conclusions, Innovations and Recommendations: Research shows that contrary to expectations, the predominant approach to teaching adopted by candidates for academic teachers is the mechanistic-passive culture model. Only to a small degree does their teaching show features of the humanistic culture model, which is based on interactive forms of teaching and activating methods, which means that the teaching process is not focused on developing the students’ attitude of entrepreneurship. In this situation, practical teaching of doctoral candidates concerning innovative didactic methods, including business methods and implementation of social competence within teaching, is of particular importance.


Słowa kluczowe


Kultura pracy w edukacji biznesowej; postawa przedsiębiorcza; talenty; uczelnia wyższa.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arends, I.R. (2005). Uczymy się nauczać. Wyd. 2. Warszawa: WSiP, pp. 267-280, 350-360.

Bonstingl, J.J. (2001). Schools of Quality. 3rd ed. Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Wyd. 2. Kraków: TAiWPN Universitas.

Bugaj, J. (2014). Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich – przykłady praktyk niemieckich i polskich. In: P. Wachowiak, S. Winch (Eds.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 388-392.

Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Chmielecka, E. (2015). Europejskie standardy i wskazówki zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym a polski model akredytacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, vol. 36, nr 2, pp. 29-40.

Clayton, G. (2007). Fostering Talent Opportunity: Getting past first–base. Strategic Direction, Vol. 23, No. 10, pp. 3-5.

Gąska, I. (2013). Zarządzanie talentami – wyzwanie i szansa dla organizacji. In: S. Partycki (Ed.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu. Lublin: KUL, p. 325.

Gosling, D. (2002). Models of Peer Observation of Teaching. [access: 15.03.2016].

Gosling, J., Mintzberg, H. (2006). Management Education as if Both Matter. Management Learning, Vol. 37, No. 4, pp. 419-428.

Jabłonowska, L. (2011). Metoda przypadku w zapewnieniu jakości w kształceniu menadżerów. Edukacja Ekonomistów i Menadżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, vol. 19, nr 1, pp. 81-99.

Jabłonowska, L. (2014). Student Oriented Business Education Labour Culture. In: A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (Eds.), Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych opartych na wiedzy. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, pp. 220-229.

Jabłonowska, L. (2015). Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku – ujęcie modelowe. In: A. Pollok (Ed.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: PTE, pp. 77-89.

Jasieński, M. (2012). Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. In: J. Dietel, Z. Sapijaszki (Eds.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Łódź: FEP, pp. 63-68.

Koh, J.H.L., Chai, C.S, Wong, B., Hong, H.Y. (2015). Design Thinking and Education. In: Design Thinking for Education. Conceptions and Applications in Teaching and Learning. Heidelberg, New York, London: Springer Science+Business Media.

Kolb, D.A. (2015). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Development. 2nd ed., Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.

Konnikova, M. (2014). Will MOOCs be Flukes?. The New Yorker, 7 November. [access: 15.04.2016].

Leifer, L., Meinel, C. (2016). Manifesto: Design Thinking Becomes Foundational. In: H. Plattner, C.T., Meinel, L. Leifer (Eds.), Design Thinking Research: Making Design Thinking Foundational, Cham, Heidelberg, New York: Springer IP, pp. 1-4.

Michałowska, K. (2014). Cele kształcenia a taksonomia Blooma w nauczaniu rachunkowości. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 75, pp. 125-132.

Morrison, D. (2003). E-learning Strategies. How to Get Implementation and Delivery Right First Time. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Yuan, L., Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. A white paper. [access: 20.02.2016].

Poznańska, K., Kraj, K. (2013). Finanse, ekonomia, zarządzanie, Warszawa: OW SGH.

Sienkiewicz, Ł. (2007). Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, vol. 5, nr 1, pp. 31-45.

Wach-Kąkolewicz, A. (2015). Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, vol. 36, nr 2, pp. 77-94.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28, pp. 11-32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.