Kryzys ojcostwa lub/i zamiana jego miejsca w rodzinie

Monika Grodecka

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż z racji narastającego kryzysu roli i miejsca ojca w rodzinie zostaje zachwiany proces wychowawczy, co powoduje osłabienie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest historyczno‑fenomenologiczna analiza rozwoju paternalizmu oraz jej doniosłości społecznej. Na tej też podstawie będzie później formułowana ocena obecnego status quo zagadnienia. W pracy zostanie zastosowana metoda analizy krytycznej tekstu i synteza wniosków oraz analiza historyczna i fenomenologiczna pojęć.

PROCES WYWODU: Realizacja przedstawionego celu badawczego rozpocznie się od rozważenia etymologii ojcostwa oraz określenia roli ojca w rodzinie i społeczeństwie w starożytności. Następnie przedstawiony zostanie opis funkcjonowania współczesnej rodziny wraz z przyczynami kryzysu ojcostwa, by w ostatnim etapie przejść do konkluzji wypływających z przeprowadzonego namysłu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonej analizy kryzysu ojcostwa dzisiaj wyraźnie wynika, iż zdecydowanie odeszliśmy od normalnej, wiekowej i normatywnej struktury rodziny, doprowadzając do jej osłabienia i zachwiania procesów wychowawczych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Pomimo iż współczesny kryzys ojcostwa, i wtórnie również rodziny, ma kompleksowy charakter przyczynowy, to jednak wydaje się, że wiodącymi prym są ideologia liberalizmu i pragmatyzmu wraz z niekorzystnymi zmianami kulturowymi. Biorąc pod uwagę nieodwracalne zmiany społeczno-kulturowe, należałoby poszukiwać powrotu do mądrego zbilansowania roli matki i ojca w rodzinie.


Słowa kluczowe


ojciec; ojcostwo; rodzina; kryzys rodziny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F. (red.). (1982). Wychowanie w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Aktualna Sytuacja Rodzin i Zadania Duszpasterstwa Rodzin w Polsce. (2004). 17-18.03.

Augustyn, J. (1999). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Cebernik, R. (2000). Pozycja i znaczenie mężczyzny‑ojca

w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni dziejów – od społeczeństwa pierwotnego do XV wieku. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec... Poznań: Fundacja Humaniora.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_prawna_i_spo%C5%82eczna_os%C3%B3b_LGBT_w_Polsce (dostęp: 21.12.2016).

Jan Paweł II. (1997). Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Laskowski, J. (1985). Małżeństwo i rodzina w świetle Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Mierzwiński, B. (1999). Mężczyzna jako ojciec. W: K. Ostrowska i M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno‑Pedagogicznej MEN.

Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.

Pospiszyl, K. (1976). O miłości ojcowskiej. Warszawa: Wydawnictwo CRZZ.

Pytches, M. (1993). Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym. Kraków: Wydawnictwo M.

Sobór Watykański II. (1986). Dekret o apostolstwie świeckich. Wrocław: TUM.

Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Sobór Watykański II. (1982). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Kraków: Znak.

Szymczak, M. (red.). (1979). Słownik Języka Polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.

Walczak, B. (2000). „Ojciec” w języku polskim. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec... Poznań: Fundacja Humaniora.

W obronie wyższych praw. Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności – TFP, Kraków: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 197.

Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec. (1976). Wybór i opracowanie A. Musiała, M. Parzyńska i Z. Celmer. Warszawa: Książka i Wiedza.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.