[1]
Sztuka, M. 2017. Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji. Horyzonty Wychowania. 3, 6 (kwi. 2017), 127-138.