[1]
Homa, T. 2017. Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej. Horyzonty Wychowania. 3, 5 (kwi. 2017), 49-62.