[1]
Zdun, M.M. 2018. Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego. Horyzonty Wychowania. 17, 41 (wrz. 2018), 261-270.