[1]
Steinerowska-Streb, I. 2018. Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Horyzonty Wychowania. 17, 41 (wrz. 2018), 237-250.