[1]
Popowska, M.M. 2018. Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania. 17, 42 (wrz. 2018), 205-218.