(1)
Pasierbek, W. O Kościele W świecie współczesnym. HW 2017, 7, 25-32.