(1)
Kudelska, M. Cenne Ludzkie ciało. HW 2017, 7, 161-177.