(1)
Prucnal, M. Wokół Praw Dziecka. HW 2014, 13, 15-29.