(1)
Sztuka, M. O Odwadze Bycia Bezsilnym. HW 2017, 5, 135-158.