(1)
De Bertolis, O. Prawa I wolność: Wieloznaczność I Perspektywy. HW 2017, 5, 175-192.