(1)
Pasierbek, W.; Filipowicz, S.; MusiaƂ, F.; Terlecki, R. Machinacje Bezpieki. HW 2017, 5, 207-255.