(1)
Wieczorkowski, K. Marek Budajczak, Edukacja Domowa, GdaƄskie Wydawnictwo Psychologiczne. HW 2017, 4, 302-305.