(1)
Wróbel, J. Czy człowiek Musi Się Zmagać Ze Swoimi Genami?. HW 2017, 4, 81-100.