(1)
Sztuka, M. Aksjologiczny Wymiar rozstrzygnięć W Teorii I Praktyce Resocjalizacji. HW 2017, 3, 127-138.