(1)
Homa, T. Kulturotwórczy I Polityczny Wymiar działalności Edukacyjnej. HW 2017, 3, 49-62.