(1)
Mółka, M.; Mółka, J. Narracja źródłem Wiedzy W Pedagogice / Narrative As a Source of Knowledge in Pedagogy. HW 2018, 17, 111-123.